Znak Jakości Q COBRABiD-BBC

Posted on Posted in Informacje

znak Q

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Jakości Q COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji.

Zgodnie z obecnymi zasadami Certyfikaty Zgodności wydawane są na okres 4 lat z możliwością ich przedłużenia; oferujemy naszym Klientom nowe, korzystne ceny usług.

Zapraszamy Państwa do współpracy

Dzięki możliwości umieszczania na wyrobach rozpoznawalnego znaku jakości, Dostawcy mają możliwość promocji oraz zwiększenia zaufania swoich klientów do produkowanych wyrobów, a także wzmocnienia marki Firmy. Jest to również informacja dla bezpośrednich odbiorców, że zgodność wyrobu z właściwymi normami została potwierdzona przez „niezależną trzecią stronę” jaką jest Jednostka Certyfikująca. Znak ten jest potwierdzeniem dobrej jakości certyfikowanych wyrobów, poszukiwanych na rynku przez użytkownika.

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC jest właścicielem Znaku Jakości Q Cobrabid-BBC Biuro Badań i Certyfikacji, prowadzi jego promocję oraz nadaje swoim Klientom prawo do posługiwania się w/w Znakiem w trakcie ważności certyfikatów.