Znak Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC®

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty

logo Znak Bezpieczeństwa B COBRABID-BBC Biuro Badań i CertyfikacjiZakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®.

Zgodnie z nowymi zasadami Certyfikaty Zgodności będą wydawane na okres 4 lat z możliwością ich przedłużenia; oferujemy naszym Klientom nowe, korzystne ceny usług.

Zapraszamy Państwa do współpracy

Dzięki możliwości umieszczania na wyrobach rozpoznawalnego znaku bezpieczeństwa, Dostawcy mają możliwość promocji oraz zwiększenia zaufania swoich klientów do produkowanych wyrobów, a także wzmocnienia marki Firmy. Jest to również informacja dla bezpośrednich odbiorców, że zgodność wyrobu z właściwymi normami została potwierdzona przez „niezależną trzecią stronę” jaką jest Jednostka Certyfikująca – tzn. wyrób jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe.

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC jest właścicielem Znaku Bezpieczeństwa B Cobrabid-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®, prowadzi jego promocję oraz nadaje swoim Klientom prawo do posługiwania się w/w Znakiem w trakcie ważności certyfikatów.