Zmiana systemu certyfikacji

Posted on Posted in Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC wystąpił do Polskiego Centrum Akredytacji o zawieszenie, na własną prośbę, akredytacji, które nastąpiło dnia 01.07.2014. Jest to związane z reorganizacją naszej Jednostki Certyfikującej. Jednocześnie informujemy, że nadal świadczymy usługi […]