Bezpieczne zajęcia sportowe

Sprawdzamy czy urządzenia sportowe są bezpieczne i nie narażają użytkownika na nadmierne obciążenia oraz urazy

Urządzenia i sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej lub boiska muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Gwarantuje to:

  • funkcjonalność poszczególnych elementów wyposażenia oraz
  • spełnianie norm bezpieczeństwa – materiały użyte do produkcji, sposób montażu poszczególnych elementów, a także sposób umiejscowienia urządzeń sportowych w obiekcie, nie mogą mieć tzw. „słabych ogniw”.

Certyfikat potwierdza, że wyrób jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe.

Certyfikujemy urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska:

  • sprzęt boiskowy, np. bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do koszykówki, siatkówki, tenisa itp.
  • sprzęt gimnastyczny, np. drabinki gimnastyczne, kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie, ławki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne itp.
  • inne