Bezpieczne przechowywanie towarów

Prowadzimy certyfikację bezpieczeństwa wyrobów zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów branżowych oraz europejskich i międzynarodowych norm związanych z bezpieczeństwem

Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Badamy właściwości konstrukcyjne, mechaniczne i materiałowe wyposażenia przemysłowego służącego przechowywaniu towarów na sklepach i w magazynach.