Plac zabaw przyjazny dzieciom

Posted on Posted in Porady

Plac zabaw przyjazny dzieciom

Zabawa i zajęcia rekreacyjne dzieci uznawane są za jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę – zapewnienie dzieciom maksymalnej ochrony zdrowia i życia najmłodszych. Także na coraz liczniej powstających placach zabaw. Istnieją normy dotyczące urządzeń oraz nawierzchni. To, czy plac zabaw spełnia normy powinien nadzorować jego właściciel. Prawo zobowiązuje go do przeprowadzania regularnych kontroli placu zabaw, jednak warto samemu zwrócić uwagę na najważniejsze sprawy związane z bezpieczeństwem naszych dzieci.

Jak uniknąć zagrożeń na placu zabaw

Ochrony życia i zdrowia najmłodszych nie powinniśmy lekceważyć, to właśnie zabawa jest pierwszą lekcją oceny ryzyka. Dzięki niej dzieci uczą się mierzyć siły na zamiary. W miejscu rekreacji, gdzie ryzyko zostało dokładnie sprawdzone najmłodsi uczą się samodzielności w ocenie tego, co jest dla nich bezpieczne, a co nie. Dzięki temu wiedza i doświadczenia z placu zabaw mogą być przeniesione także na inne sytuacje życiowe, gdzie błędna ocena ryzyka może wiązać się nie tylko z nabitym guzem, ale o wiele groźniejszymi konsekwencjami. Znak Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC potwierdza, że wyposażenie placu zabaw jest bezpieczne, funkcjonalne i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe!

Jak bezpiecznie korzystać z placu zabaw

Plac zabaw powinien być czysty i zadbany, pozbawiony śmieci (zwłaszcza szkła i ostrego metalu). Jego nawierzchnia powinna odpowiednia do rodzaju urządzeń, np. w pobliżu huśtawek powinna być miękka tak, by zamortyzować upadek. Powinien być ogrodzony, tak by uniemożliwić nagłe wybiegięcie dziecka poza bezpieczny teren i chronić przed wejściem zwierząt. Dostępne na nim urządzenia powinny być zadbane i niezepsute. Przed wejściem npowinna znajdować się tablica z informacją o administratorze, właścicielu i regulaminie zabaw.

Certyfikaty Zgodności z logo COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji gwarantują bezpieczeństwo urządzeń na placu zabaw!
Szukaj na urządzeniach Znaku Bezpieczeństwa logo Znak Bezpieczeństwa B COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacj