Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty, Normy

Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2015 r. prowadzi certyfikację wyrobów wg procedur dostosowanych do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”. W nawiązaniu do powyższego zamieszczamy zmienione dokumenty certyfikacyjne ZC COBRABiD-BBC: Informator dla Klienta i Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz Politykę jakości i bezstronności.

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC świadczy usługi w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające Dostawcom możliwość znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji.

Zapraszamy Państwa do współpracy.