Nasz znak bezpieczeństwa uzyskał ochronę

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty

COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji dokonało rejestracji znaku towarowego  B Cobrabid – BBC Biuro Badań i Certyfikacji® w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.431548, tym samym uzyskując ochronę na dziesięcioletni okres tj. do dnia 8 stycznia 2026 r.

Na podstawie art. 147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP udzielił PRAWA OCHRONNEGO na znak B Cobrabid – BBC Biuro Badań i Certyfikacji, zgłoszony w dniu 25-07-2014 pod numerem Z.431548  na rzecz COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Znak przeznaczony jet do oznaczenia towarów lub usług:

  • klasyfikacja nicejska: 16, 20, 28, 42
  • klasyfikacja wiedeńska: 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.13

Wykaz towarów objętych prawem ochronnym:

  • artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory szkolne, przybory piśmienne;
  • meble, meble szkolne i przedszkolne, meble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, meble mieszkaniowe, meble ogrodowe, meble magazynowe i sklepowe, gabloty, wieszaki;
  • urządzenia na place zabaw, zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie,
    piaskownice, ścieżki zdrowia, urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, bujaki, urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki gimnastyczne, kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie, ławki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne;
  • certyfikacja wyrobów na zgodność z normami, kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych i sprzętu sportowego na placach zabaw i w salach gimnastycznych i sportowych oraz nawierzchni obiektów małej architektury.