Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC

Jesteśmy znaną i cenioną jednostką certyfikującą wyroby, a wydane przez nas certyfikaty cieszą się zaufaniem na rynku polskim i europejskim

Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz.69 z późn. zm.), szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Certyfikacja jest potwierdzeniem „trzeciej niezależnej strony” jaką jest jednostka certyfikująca, że wyrób, proces lub usługa spełniają wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych. Wydając certyfikat zgodności z normami jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatów, w zakresie powtarzalności dobrej jakości wyrobów o właściwych parametrach ergonomicznych i bezpiecznych dla użytkowników. Certyfikat jest więc potwierdzeniem, że wyrób jest dobrej jakości i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Wśród wyrobów, które są objęte tym wymogiem znajdują się:

  • meble szkolne i przedszkolne, zarówno szkieletowe (krzesła, ławki, stoliki, biurka itp.) jak i skrzyniowe (regały, szafy, biblioteki, itp.) przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież;
  • sprzęt szkolny – jak tablice szkolne, gabloty, wieszaki itp.;
  • urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych , boisk sportowych takie jak: drabinki, kozły, konie, skrzynie, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do siatkówki, koszykówki, itp.;
  • urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw tj. huśtawki, wieże, zjeżdżalnie, kolejki linowe, karuzele, urządzenia kołyszące, ściany wspinaczkowe, piaskownice itp.

Atesty są wymagane w odniesieniu np. do środków czystości, kredy, wykładzin itp.