Komunikat dla producentów mebli szkolnych

Posted on Posted in Komunikaty, Przepisy prawne

W związku z wejściem w życie nowej normy dotyczącej stołów i krzeseł szkolnych: PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych Część 1: Wymiary funkcjonalne i PN-EN 1729-2:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uprzejmie informujemy, że certyfikaty zgodności na w/w wyroby wydane przez ZC COBRABID-BBC na normę PN-ISO 5970:1994 są ważne do daty ich wygaśnięcia np. jeśli zostały wydane w 2007 r. – są ważne przez 3 lata tj. do 2010 r.

Podczas kontroli w szkołach upoważnione instytucje jak: Inspekcja Handlowa, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne itp., powinny przeprowadzać pomiary mebli wg takiej normy jaka jest wymieniona w certyfikacie zgodności, dotyczącym danego wyrobu.

Obecnie w szkołach, w przeważającej ilości znajdują się stoły i krzesła uczniowskie, mające certyfikaty wg wymagań normy PN-ISO 5970:1994 i wg tej normy powinny być sprawdzane prawidłowe wymiary tych mebli. Jeżeli certyfikat został wydany wg nowej normy PN-EN 1729-1:2007 parametry techniczne wyrobów – stołów i krzeseł – muszą być zgodne z wymaganiami tej normy/ i tak będzie prze-prowadzana kontrola w placówkach oświatowych/, gdyż od stycznia 2008 r. ZC COBRABID-BBC udziela certyfikaty zgodności jedynie na w/w normę. Dyrektor szkoły powinien udostępnić jednostce sprawdzającej (kontrolującej) kserokopie certyfikatów oraz dokument z datą zakupu mebli.