Jak zapewnić dziecku bezpieczną zabawę na placu zabaw

Posted on Posted in Porady

Dopilnuj, aby Twoje dziecko na placu zabaw było bezpieczne! Pamiętaj:

 • Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach, jakie może powodować brawurowa zabawa na placu zabaw
 • Dziecko powinno korzystać tylko z tych urządzeń, które są dostosowane do jego grupy wiekowej, a z urządzeń przeznaczonych dla dzieci starszych – tylko pod opieką osób dorosłych
 • Sprawdź czy urządzenia na placu zabaw są stabilne i bezpieczne podczas przebywania dziecka na urządzeniu, siedzenia, zjeżdżania, huśtania się na nim itp.
 • Sprawdź czy urządzenia na placu zabaw są pozbawione zadziorów, wystających części (np. łby śrub), o które dziecko może się zranić
 • Zwróć uwagę, czy w urządzeniach nie znajdują się otwory i szczeliny mogące stanowić zagrożenie zakleszczenia czy uwięźnięcia, np. otwory w kształcie litery V, otwory o wymiarach 8-25 mm
 • Sprawdź czy strefa wokół urządzeń jest wolna od zanieczyszczeń (kamieni, gałęzi, rozbitych butelek itp.)
 • Zwróć uwagę czy na placu zabaw, wokół urządzeń jest odpowiednie podłoże lub nawierzchnia amortyzująca upadek (nawierzchnie syntetyczne, piasek , dobrze utrzymana trawa), czy nawierzchnie te nie są uszkodzone
 • Sprawdź czy drogi ewakuacyjne, wejścia i wyjścia z placu zabaw są zawsze dostępne, czy w razie potrzeby służby ratunkowe będą mogły wjechać na teren placu zabaw
 • Zwróć uwagę, czy usterki są usuwane niezwłocznie, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – czy uszkodzone elementy urządzeń są unieruchomione, uszkodzone urządzenia stanowiące zagrożenie dla dzieci powinny być usunięte z placu zabaw! W przypadku, gdy urządzenie na placu zabaw nie spełnia wymagań bezpieczeństwa (trwa instalacja urządzeń, nie jest zainstalowana lub jest uszkodzona nawierzchnia amortyzująca upadki, urządzenie jest w trakcie konserwacji itp.) – należy zamknąć dostęp dla dzieci do tego urządzenia lub, w przypadku poważnych usterek, wycofać z użycia
 • Zwróć uwagę czy elementy drewniane nie są spróchniałe i zużyte, a metalowe zardzewiałe, czy nie brakuje śrub i czy wszystkie wystające śruby są wyposażone w zaślepki; czy liny i łańcuchy nie są przetarte
 • Zwróć uwagę czy siedziska huśtawek wahadłowych na placu zabaw nie są zamocowane na sztywnych prętach!
 • Zwróć uwagę czy zjeżdżalnie na placu zabaw nie są usytuowane w kierunku południowym, chyba, że znajdują się w miejscu ocienionym – w godzinach południowych powierzchnia zjeżdżalni może poparzyć dziecko
 • Zwróć uwagę czy wszystkie urządzenia na placu zabaw są zafundamentowane w gruncie, sprawdź czy fundamenty nie wystają ponad powierzchnię nawierzchni
  Jeżeli w pobliżu placu zabaw znajdują się siłownie plenerowe, to powinny być odgrodzone lub oddzielone od placu zabaw – z wyposażenia siłowni plenerowych nie powinny korzystać dzieci o wzroście poniżej 1,40 m, ani bawić się w ich sąsiedztwie – taka zabawa może być niebezpieczna!
 • Dowiedz się u administratora placu zabaw kiedy był wymieniany piasek w piaskownicy, jeżeli na placu zabaw znajduje się piaskownica, to plac zabaw powinien być ogrodzony, aby zwierzęta nie miały dostępu do piaskownicy
 • Zwróć uwagę czy bramki do piłki nożnej i ręcznej, a także sprzęt do koszykówki i siatkówki są stabilne i zamocowane do podłoża
 • Sprawdź czy poprzeczki bramek do piłki nożnej i ręcznej są na stałe zamocowane do reszty konstrukcji
  W przypadku wątpliwości odnośnie spełnienia powyższych punktów – idź do administratora placu zabaw i poproś o wyjaśnienia lub usunięcie usterek!
 • Sprawdź u administratora czy urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normami serii PN-EN 1176:2009
  Place zabaw powinny być poddawane regularnej kontroli zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009 przez codzienne oględziny oraz kontrole kwartalne i roczne – sprawdź u administratora placu zabaw czy przeprowadzane są wymienione kontrole i czy są zapisy z przeglądów
 • Zwróć uwagę, czy urządzenia są w trwały sposób oznakowane z uwzględnieniem informacji:
  • nazwa, adres producenta/dostawcy,
  • metryczka urządzenia, rok produkcji,
  • numer i rok właściwych norm serii PN-EN 1176:2009
 • W miejscu dostępnym i dobrze widocznym powinna znajdować się tablica informacyjna z regulaminem zawierającym podstawowe informacje użytkowania placów zabaw:
  • nazwę oraz adres placu zabaw,
  • telefon kontaktowy do administratora (personelu zajmującego się konserwacją),
  • telefon pogotowia ratunkowego,
  • telefon straży pożarnej i policji

Pamiętaj, że na placu zabaw wiele czynników wpływa na możliwość powstania ryzyka poniesienia przez dzieci uszczerbku na zdrowiu, a nawet zagrożenia życia, dlatego też weryfikacją tych zagrożeń powinni zajmować się eksperci – kontrolerzy placów zabaw.

Certyfikaty Zgodności z logo COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji gwarantują bezpieczeństwo urządzeń na placu zabaw!
Szukaj na urządzeniach Znaku Bezpieczeństwa logo Znak Bezpieczeństwa B COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacj