Firma

COBRABID-BBC jest czołową jednostką certyfikującą na polskim rynku usług certyfikacyjnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje swoje usługi dla przedsiębiorstw z różnych branż. Naszą główną domeną są usługi w zakresie certyfikacji mebli szkolnych i przedszkolnych, urządzeń sportowych oraz wyposażenia placów zabaw zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobów użytkowanych przez dzieci podczas nauki, sportu i zabawy. Nasza Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z normami krajowymi, europejskimi, międzynarodowymi: meble, w tym meble szkolne i przedszkolne, wyroby papiernicze, urządzenia ogródków dziecięcych, urządzenia rekreacyjne i sportowe, specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny. Wydawane przez nas certyfikaty uprawniają do znakowania wyrobów Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®. Współpracę z naszymi partnerami biznesowymi opieramy na wiarygodności, rzetelności i tradycji.
COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji jest członkiem Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Historia

Firma COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. powstała z poddanego restrukturyzacji Ośrodka Badawczo – Naukowego Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie. Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC, będący jednostką certyfikującą wyroby, prowadzi działalność certyfikacyjną od 1997 r. Mamy długoletnią, ugruntowaną i stabilną pozycję na polskim rynku, co umożliwia nam zaoferowanie naszym Klientom atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

Jesteśmy pionierską firmą certyfikującą meble szkolne i przedszkolne stanowiące wyposażenie placówek edukacyjnych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobów użytkowanych przez dzieci podczas nauki, sportu i zabawy. Jednocześnie jako jedni z pierwszych wdrożyliśmy w Polsce certyfikację urządzeń rekreacyjno-sportowych na zgodność z normami europejskimi (EN) obecnie przyjętymi jako normy polskie (PN-EN). Prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z właściwymi normami. Wydawane przez naszą Jednostkę Certyfikującą certyfikaty uprawniają do znakowania wyrobów Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®.

Misja

Naszą misją jest współpraca z producentami, importerami i dostawcami mebli, urządzeń na place zabaw oraz sprzętu rekreacyjno – sportowego w celu uzyskania przez te firmy certyfikatów zgodności potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami właściwych norm. Wspieramy naszych Klientów w ich ciągłym doskonaleniu.
Dzięki kompetentnej, doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, oferowane przez nas usługi realizowane są na najwyższym poziomie z zachowaniem bezstronności i zasady poufności w odniesieniu do każdego Klienta. Wieloletnia działalność na rynku sprawiła, że jesteśmy znaną i cenioną jednostką certyfikującą wyroby, a wydane przez nas certyfikaty cieszą się zaufaniem na rynku polskim i europejskim.