COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji członkiem dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty

W dniu 22 lipca 2015 r. COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji zostało powołane na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr KT 2 ds. Sportu i Rekreacji (zakres tematyczny obejmuje: sprzęt sportowy i rekreacyjny, wyposażenie placów zabaw, nawierzchnie terenów sportowych, urządzenia widowiskowe i usługi turystyczne, wesołe miasteczka i parki rozrywki, kamizelki ratunkowe, kaski sportowe, baseny prywatne do użytku domowego) oraz Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych (zakres tematyczny obejmuje: metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla mebli oraz tarcicy, półfabrykatów, materiałów podłogowych, fornirów, zrębków, produktów destylacji i ekstrakcji żywicy, produktów chemicznego przerobu drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych).

Komitety techniczne powoływane są przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ich zadaniem jest prowadzenie prac w przyporządkowanych im zakresach tematycznych i realizacja celów normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Przedstawiciele komitetów współpracują z organami administracji rządowej oraz organizacjami normalizacyjnymi.

Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, w tym:

  1. określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
  2. organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych
  3. reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
  4. inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
  5. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych
  6. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.