Wykaz certyfikatów

Udzielamy telefonicznie informacji o firmach, które posiadają aktualne Certyfikaty Zgodności na wyroby w naszej Jednostce Certyfikującej.

Prosimy o kontakt na numery telefonów:  (22) 654 16 60,  (22) 654 16 80.

Informacja dla Dyrekcji szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych

Przypominamy, że dla wyrobów, które są objęte Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 200 2r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. poz. 69) tj. mebli szkolnych i przedszkolnych, sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sal gimnastycznych i boisk, urządzeń rekreacyjno-sportowych stanowiących wyposażenie placów zabaw, odbiorcy tych wyrobów przy zakupie zobowiązani są do żądania od dostawców okazywania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm.