Certyfikat Zgodności jest najwyższą formą zaufania nabywcy do wyrobu

Posted on Posted in Informacje, Porady

Uwaga! Producenci/importerzy/dostawcy mebli oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla szkół (w tym w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ”Radosna Szkoła”), przedszkoli i innych placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych w tym organizatorzy przetargów (na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69) – w odniesieniu do §9 ust. 3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. W/w rozporządzenie nakłada na dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych obowiązek zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa i higieny (w tym ergonomii) przebywania w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych. Aby warunek ten był spełniony Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że odnośnie mebli szkolnych oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla placówek edukacyjnych zastosowanie mają jedynie Certyfikaty Zgodności z odpowiednimi normami wydane przez „trzecią, niezależną stronę” jakimi są Jednostki Certyfikujące wyroby.

Certyfikat Zgodności jest najwyższą formą zaufania nabywcy do wyrobu, potwierdzającą dobrą jego jakość oraz powtarzalność w produkcji. Certyfikat Zgodności jest dokumentem uznawanym w krajach Unii Europejskiej.

Atest jest elementem procesu certyfikacji i w żadnym wypadku nie może być uznany za dokument równoważny Certyfikatowi Zgodności (dotyczy materiałów, z których wykonany jest wyrób).

W aspekcie pojawiających się również na rynku „deklaracji zgodności” wystawianych przez producenta informujemy, że jest to dokument wystawiony przez „pierwszą stronę” subiektywnie oceniającą swoje wyroby. „Deklaracja zgodności” może być dodatkowo wystawiana pod warunkiem, że jest poparta Certyfikatem Zgodności. Nie jest to dokument zastępujący Certyfikat Zgodności.

Uwagi odnośnie sprawdzania Certyfikatów Zgodności:
Osoba nabywająca wyrób powinna żądać od dostawcy Certyfikatu Zgodności z możliwością identyfikacji wyrobu/ów oraz aktualnym terminem ważności. Autentyczność dołączonego do zakupu lub przedstawionego w przetargu Certyfikatu Zgodności wystawionego przez Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC można sprawdzić poprzez kontakt telefoniczny z naszą Jednostką Certyfikującą: tel. (22) 654 16 60, tel./fax. (22) 654 16 80.