Znak Jakości Q COBRABiD-BBC

Posted on Posted in Informacje

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Jakości Q COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Zgodnie z obecnymi zasadami […]

FAQ

Posted on Posted in Informacje

W jakim zakresie odbywa się certyfikacja mebli, wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, regałów magazynowych i sklepowych? Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji wydaje Certyfikaty Zgodności, zgodnie z wymaganiami właściwych norm, uprawniające do znakowania […]

Nowy adres siedziby

Posted on Posted in Informacje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC zmienia swój adres z dotychczasowego: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64, p. 12 , na adres: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji pod […]

Znak Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC®

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®. Zgodnie z […]