Znak Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC®

Posted on Posted in Informacje, Komunikaty

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Bezpieczeństwa B COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji®. Zgodnie z […]

Zmiana systemu certyfikacji

Posted on Posted in Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC wystąpił do Polskiego Centrum Akredytacji o zawieszenie, na własną prośbę, akredytacji, które nastąpiło dnia 01.07.2014. Jest to związane z reorganizacją naszej Jednostki Certyfikującej. Jednocześnie informujemy, że nadal świadczymy usługi […]

Aktualizacja certyfikatów

Posted on Posted in Komunikaty, Normy

Uwaga! Producenci/importerzy/dystrybutorzy/administratorzy/kontrolerzy urządzeń rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży na place zabaw. W związku z pytaniami dotyczącymi „aktualizacji certyfikatów” na urządzenia rekreacyjno-sportowe, które w momencie zakupu miały aktualne certyfikaty i są zamontowane na placach zabaw […]