Znak Jakości Q COBRABiD-BBC

Posted on Posted in Informacje

Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC uprzejmie informuje, że świadczy usługi certyfikacyjne w dotychczasowych obszarach certyfikacji, wydając Certyfikaty Zgodności, dodatkowo dające możliwość Dostawcom do znakowania certyfikowanych wyrobów – Znakiem Jakości Q COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Zgodnie z obecnymi zasadami […]

FAQ

Posted on Posted in Informacje

W jakim zakresie odbywa się certyfikacja mebli, wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, regałów magazynowych i sklepowych? Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji wydaje Certyfikaty Zgodności, zgodnie z wymaganiami właściwych norm, uprawniające do znakowania […]

Plac zabaw przyjazny dzieciom

Posted on Posted in Porady

Plac zabaw przyjazny dzieciom Zabawa i zajęcia rekreacyjne dzieci uznawane są za jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę […]

Nowy adres siedziby

Posted on Posted in Informacje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC zmienia swój adres z dotychczasowego: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64, p. 12 , na adres: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji pod […]