Komunikat dla producentów mebli szkolnych

Posted on Posted in Komunikaty, Przepisy prawne

Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC uprzejmie zawiadamia o zmianie wymagań w procesie certyfikacji mebli szkolnych. Z dniem 30 sierpnia 2006 r. Polska przyjęła do stosowania nową normę europejską dotyczącą wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań i badań stołów i krzeseł szkolnych: PN-EN 1729-1:2006 (U) Meble – Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych – Część 1: Wymiary i funkcjonalność PN-EN 1729-2:2006 (U) Meble – Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

W związku z powyższym – Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC uprzejmie informuje Szanownych Producentów, że od 1 stycznia 2008 r. do procesu certyfikacji mebli szkolnych będą przyjmowane jedynie wnioski z załączonymi wynikami badań laboratoryjnych wyrobów – prowadzonych zgodnie z w/w nową normą. Wobec powyższego zobowiązuje się producentów mebli szkolnych do zapoznania się z wymaganiami zawartymi w nowych normach i wprowadzenia ich do stosowania w procesie produkcji w swoich Firmach. Posiadane certyfikaty wg uprzednio obowiązujących norm zachowują swoją ważność do dnia ich wygaśnięcia. Przypominamy, że obowiązują nadal regulacje dotyczące wymogu certyfikatów na meble szkolne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz. 69).

Dodaj komentarz